CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Factors contributing to bone conduction: The middle ear

Stefan Stenfelt (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system) ; N. Hato ; R.L. Goode
The Journal of the Acoustical Society of America Vol. 111 (2002), 2, p. 947-959.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 15169

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system (2005-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur