CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Surface properties of electrospun polyurethane-based elastomer networks for biomedical applications

Carl Zandén (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Marina V. Voinova (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Chi-Ting Wang ; Daniel Morsdorf ; Ingolf Bernhard ; Julie Gold (Institutionen för teknisk fysik, Biologisk fysik) ; Johan Liu (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem)
Poster at the Second International Conference on Multifunctional, Hybrid and Nanomaterials, Strasbourg, 6-10 March, 2011 (2011)
[Konferensbidrag, poster]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-04. Senast ändrad 2013-09-19.
CPL Pubid: 151685

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem (2007-2015)
Institutionen för teknisk fysik, Biologisk fysik (2007-2015)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Materialteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Functional Fibers for Biomedical and Thermal Management Applications