CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Acoustic role of the buttress and posterior incudal ligament in human temporal bones

N. Hato ; J. Welsh ; R.L. Goode ; Stefan Stenfelt (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system)
Otolaryngology Head and Neck Surgery Vol. 124 (2001), 3, p. 274-278.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 15167

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system (2005-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur