CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Vehicular Communications [Scanning the Issue]

Erik G. Ström (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Hannes Hartenstein ; Paolo Santi ; Werner Weisbeck
Proceeedings of the IEEE (0018-9219). Vol. 99 (2011), 7, p. 1158-1161 .
[Artikel, övrig vetenskaplig]

This special issue focuses on the technologies, applications, and services that support intelligent vehicle and transportation systems.

Nyckelord: V2V Communication, V2I Communication, Traffic Safety, Traffic Efficiency


Editorial for the special issue of the Proceedings of the IEEE on Vehicular Communications, vol. 99, no. 7, July 2011.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-04. Senast ändrad 2012-07-18.
CPL Pubid: 151663

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Transport
Hållbar utveckling
Telekommunikationsteori
Teletransmissionsteori
Datatransmission
Signalbehandling

Chalmers infrastruktur