CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Angle-resolved light scattering from textured injection-molded plastics

Sofie Ignell (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Mikael Rigdahl (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer)
Journal of Applied Polymer Science (0021-8995). Vol. 124 (2012), 2, p. 1624-1633.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: gloss, light scattering, plastics, surfacesDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-04. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 151653

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Produktion
Materialteknik

Chalmers infrastruktur