CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Vibration characteristics of bone conducted sound in vitro

Stefan Stenfelt (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system) ; Bo Håkansson (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system) ; Anders Tjellström
The Journal of the Acoustical Society of America Vol. 107 (2000), 1, p. 422-431.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: bone, conductionDenna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 15165

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system (2005-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur