CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Tunable bulk acoustic wave resonators based on Ba0.25Sr0.75TiO3 thin films and a HfO2/SiO2 Bragg reflector

John Berge (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik ) ; Spartak Gevorgian (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik )
IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics and Frequency Control (0885-3010). Vol. 58 (2011), 12, p. 2768-2771.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

A switchable and tunable bulk acoustic wave resonator based on a paraelectric phase Ba0.25Sr0.75TiO3 thin film and an all-dielectric HfO2/SiO2 Bragg reflector is presented. The achieved tuning range (3.8%) and effective electromechanical coupling coefficient (7.1%) are the highest reported for solidly mounted tunable bulk acoustic wave resonators. The non-conductive Bragg reflector stack provides excellent integration possibilities.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-04. Senast ändrad 2012-03-13.
CPL Pubid: 151647

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)