CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kan klimatfrågan rädda Amazonas? ...och Amazonas klimatet

U. Martin Persson (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
Miljötidningen nr 1, p. 14-15. (2007)
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2012-01-03. Senast ändrad 2014-10-09.
CPL Pubid: 151633

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Nationalekonomi

Chalmers infrastruktur