CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Myten om miljöflykten

U. Martin Persson (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
Dagens ETC nr 3, 18 januari, (2008)
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2012-01-03. Senast ändrad 2014-10-09.
CPL Pubid: 151632

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Nationalekonomi

Chalmers infrastruktur