CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Comments on Simon Dietz and Nicholas Stern’s Why Economic Analysis Supports Strong Action on Climate Change: A Response to the Stern Review’s Critics

U. Martin Persson (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Thomas Sterner
Review of Environmental Economics and Policy Vol. 2 (2008), 2, p. 310-312.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-03. Senast ändrad 2014-10-09.
CPL Pubid: 151627

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori
Institutionen för nationalekonomi med statistik, Enheten för miljöekonomi (GU)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Nationalekonomi

Chalmers infrastruktur