CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Comments on Simon Dietz and Nicholas Stern’s Why Economic Analysis Supports Strong Action on Climate Change: A Response to the Stern Review’s Critics

U. Martin Persson (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Thomas Sterner
Review of Environmental Economics and Policy Vol. 2 (2008), 2, p. 310-312.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-03. Senast ändrad 2014-10-09.
CPL Pubid: 151627

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)
Institutionen för nationalekonomi med statistik, Enheten för miljöekonomi (GU)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Nationalekonomi

Chalmers infrastruktur