CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Konsensus i förändring – klimatekonomi efter Stern

U. Martin Persson (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Thomas Sterner
Ekonomisk Debatt Vol. 36 (2008), 4, p. 65-81.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Med slutsatsen att snara och kraftfulla åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser är ekonomiskt motiverade utmanade Sternrapporten den rådande bilden av klimatförändringarnas ekonomi. Trots att kritiken initialt var hård har debatten efter Sternrapporten visat på ett konsensus i förändring. Allt fler ekonomer menar att det finns många starka argument för en kraftfull klimatpolitik, men få motargument som håller. I denna artikel ger vi tre exempel på detta: alternativa etiska utgångspunkter för den ekonomiska analysen, högre uppskattningar av klimatförändringarnas kostnader, samt effekterna av begränsad substituerbarhet och förändrade relativpriser. Vi diskuterar även aggregering av kostnader mellan olika grupper och hantering av risk.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-03. Senast ändrad 2014-10-09.
CPL Pubid: 151623

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)
Institutionen för nationalekonomi med statistik, Enheten för miljöekonomi (GU)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Nationalekonomi

Chalmers infrastruktur