CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Multi.Viewpoint Modeling of the Innovation System - Using a Hermeneutic Method.

Jonas Fagerström ; Dario Aganovic ; Johan Nielsen ; Petter Falkman (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation)
Proceedings of the International Conference on Axiomatic Design - ICAD2002. (2002)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 15162

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation (1900-2004)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur