CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Klimatvetenskap, klimatdebatt, klimathuliganism

Olle Häggström (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik)
Climategate och hotet mot isbjörnarna (2011)
[Kapitel, populärvetenskapligt]


Denna post skapades 2012-01-03.
CPL Pubid: 151614

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Klimatforskning

Chalmers infrastruktur