CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Multiobjective optimization in computational electromagnetics

Stefan Jakobsson ; Fredrik Edelvik ; Björn Andersson (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära ; Extern)
EMB07 p. 99-104. (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2012-01-03.
CPL Pubid: 151607

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Optimeringslära, systemteori

Chalmers infrastruktur