CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Promise and Challenge of Runtime Variability

R. Capilla ; Jan Bosch (Institutionen för data- och informationsteknik, Software Engineering (Chalmers))
Computer (0018-9162). Vol. 44 (2011), 12, p. 93-95.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Runtime variability offers a good choice for many systems that experience dynamic changes in their quality and context.Denna post skapades 2012-01-03. Senast ändrad 2016-09-14.
CPL Pubid: 151597

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Software Engineering (Chalmers)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur