CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the duality between low-rate and high-rate sampling

Erik Agrell (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Fred A. Hamprecht ; Hans R. Künsch
Proc. IEEE International Symposium on Information Theory, Yokohama, Japan p. 211. (2003)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: source-codingDenna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 15158

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur