CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Optimal lattices for interpolation of stationary random fields

Hans R. Künsch ; Erik Agrell (Institutionen för data- och elektroteknik - Chalmers Lindholmen ; Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Fred A. Hamprecht
Zürich, Switzerland : ETH Zürich, Seminar for Statistics, Research Report no. 119, 2003. - 22 pp. s.
[Rapport]

Research Report no. 119, Seminar for statistics, ETH, Zürich, SwitzerlandDenna post skapades 2006-11-02. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 15157

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och elektroteknik - Chalmers Lindholmen (1999-2004)
Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur