CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Compression/Absorption - Simulation of two cycles for different applications

Lena Åhlby (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; David Hodgett (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
XVII International Congress of Refrigeration - Air conditioning and energy recovery; International Institute of Refrigeration Vol. 1987, Volume E, (1987), p. 785-792.
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2012-01-03. Senast ändrad 2012-01-03.
CPL Pubid: 151568

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur