CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

BILAVGASER och SKOGSDÖD

Chalmers Forskarförhör, rapport nr 4

Marie Arehag (Institutionen för vattenförsörjnings- och avloppsteknik)
(1985)
[Bok, med redaktör]

Lokala skogsskador orsakade av luftföroreningar har länge varit kända. De stora regionala skadorna är emellertid ett nytt och mycket större problem.

Uppskattningsvis beror mellan 30 och 70% av de svenska luftföroreningsbetingade skogsskadorna på bilavgasutsläpp.

Forskarna underströk att även om man inte vetenskapligt helt kan förklara varför träden skadas, så vet man tillräckligt mycket för att klart kunna motivera minskade utsläpp.

En längre sammanfattning ges i rapporten.

Nyckelord: skog, barrträd, luftföroreningar, försurning, kväveoxider, kolväten, marknära ozon


Nätpubliceringen 2012 från Chalmers har skett i samråd med redaktören Marie Arehag och med assistans av Göran Petersson som medverkade vid förhöret.

Bakgrunden till och upplägget av Chalmers Forskarförhör beskrivs som introduktion till rapporten.Denna post skapades 2012-01-03. Senast ändrad 2012-01-19.
CPL Pubid: 151559

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för vattenförsörjnings- och avloppsteknik (1955-2000)

Ämnesområden

Miljökemi
Växt- och skogsskydd

Chalmers infrastruktur