CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modeling, control and simulation of recirculating aquaculture systems

Torsten Wik (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation) ; B. Linden
9th IFAC Symposium on computer applications in biotechnology, Nancy, France (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 15155

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation (1900-2004)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur