CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Assembly station design - a quantitative comparison of the effects of kitting and continuous supply

Robin Hanson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport) ; Lars Medbo (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport) ; Per Medbo (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport)
Proceedings of the 17th International EurOMA Conference, Porto, June 6-9, 2010 (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-03. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 151534

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)

Ämnesområden

Produktion
Transport
Produktionsteknik
Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur