CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kitting and time efficiency in manual assembly

Robin Hanson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport) ; Lars Medbo (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport)
In 16th International Annual EurOMA Conference: Implementation – realizing Operations Management knowledge. 14-17 June, 2009, Göteborg (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-03. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 151532

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)

Ämnesområden

Produktion
Transport
Produktionsteknik
Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur