CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Region of attraction estimates for LPV-Gain scheduled control systems

Fredrik Bruzelius (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation) ; Stefan Pettersson (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation) ; Claes Breitholtz (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation)
European Control Conference, (2003)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 15152

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation (1900-2004)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur