CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Energirik omvandling när gas blir vätska

Lennart Persson (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Kemisk Tidskrift, Särtryck Vol. 1987 (1987), 9,
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2012-01-02.
CPL Pubid: 151465

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur