CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modeling and Simulation of a Urea-Spray for Automotive Urea-SCR Applications

Andreas Lundström (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik) ; Henrik Ström (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik)
International Journal of Chemical Modeling (1941-3955). Vol. 4 (2012), 1, p. 21-48.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2012-01-02. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 151457

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Strömningsmekanik
Kemiteknik
Katalys

Chalmers infrastruktur