CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Landmine field detection using joint temporal and spatial-scale detectors

T. Tjahjadi ; Irene Y.H. Gu (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; T.J. Popham
Proc. of International conf. EUDEM2-SCOT, 2003 (2003)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 15144

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur