CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Estimation of Backlash in Automotive Powertrains, Theory and Experiments

Adam Lagerberg (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation) ; Bo Egardt (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation)
Preprints, Mekatronikmöte 2003, Göteborg, Sweden (2003)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 15135

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation (1900-2004)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur