CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Termisk modellering och utvärdering av borrhålssystem.

Saqib Javed (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik) ; Per Fahlén (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
Energi & Miljö 6-7, p. 51-54. (2011)
[Artikel, övrig]

Markvärmesystem med vertikala borrhål blir allt populärare. Optimering baserad på resultat från termisk responstest är en dyr metod, och metoder som förenklar genomförandet och förbättrar noggrannheten är önskvärda. Viktigt är också att välja rätt driftstrategi, bland annat beträffande köldbärarens utloppstemperatur från systemet.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-12-31. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 151321

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Energi
Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur