CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Variable Structure Control of Engine Idle Speed with Estimation of Unmeasurable Disturbances

Alexander Stotsky (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation) ; Bo Egardt (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation) ; Sören Eriksson
Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control Vol. 122 (2000), 4, p. 599-603.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 15132

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation (1900-2004)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur