CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Analysis of spectral-based localization of spatially distributed sources

Mikael Coldrey (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; Mats Viberg (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling)
13th IFAC Symposium on System Identification, SYSID 2003, Rotterdam, Netherlands (2003)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: DOA, spread, spatially, distributed, signals, beamforming, antenna, array, analysis, spectralDenna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 15130

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur