CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Inositol phosphates influence iron uptake in Caco-2 cells

Erika Skoglund ; Bo Lönnerdal ; Ann-Sofie Sandberg (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap)
Journal of Agricultural and Food Chemistry Vol. 47 (1999), 3, p. 1109-1113.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-12-30. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 151298

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap (1900-2004)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Industriell bioteknik
Livsmedelsvetenskap

Chalmers infrastruktur