CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Coulomb interaction between InAs/GaAs quantum dots and adjacent impurities

Olof Engström (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik ) ; M. Kaniewska ; M Kaczmarczyk
American Institute of Physics, Conf. Proc. Vol. 1399 (2011), p. 297.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-12-30.
CPL Pubid: 151261