CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The impact of different input variables in a twin-disc refiner line

Karin Eriksson (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation) ; Anders Karlström (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation) ; Fredrik Rosenqvist (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation) ; Daniel Berg (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation)
Control Systems, Stockholm, Sweden (2002)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2016-09-14.
CPL Pubid: 15125

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation (1900-2004)

Ämnesområden

Reglerteknik
Processkemi
Pappers-, massa- och fiberteknik

Chalmers infrastruktur