CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Piecewise linear output-error models

Fredrik Rosenqvist (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation) ; Anders Karlström (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation)
IFAC Symposium on System Identification, Rotterdam, the Netherlands (2003)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2016-09-14.
CPL Pubid: 15124

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation (1900-2004)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur