CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modelling a thermomechanical wood-chip refiner

Fredrik Rosenqvist (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation) ; Karin Eriksson (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation) ; Anders Karlström (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation)
IASTED Conference. Modelling, Identification and Control, Innsbruck, Austria Vol. II (2001), p. 763 - 768.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2016-09-14.
CPL Pubid: 15121

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation (1900-2004)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur