CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

System design approach for RFSQ multiuser detector

Konstantin Platov ; Anna Kidiyarova-Shevchenko ; Hongxia Zhao (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Tony Ottosson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Erik G. Ström (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
IEEE Transactions on Applied Superconductivity (2003)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: cdmaDenna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2009-01-19.
CPL Pubid: 15119

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur