CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Simple formulas for dichroism analysis. Orientation of solutes in stretched polymer matrices

Bengt Nordén (Institutionen för fysikalisk kemi)
Journal of Physical Chemistry (0021-9606). Vol. 72 (1980), 9, p. 5032-5038.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2011-12-29. Senast ändrad 2011-12-29.
CPL Pubid: 151180

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysikalisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Fysikalisk kemi

Chalmers infrastruktur