CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the use of moments for describing the molecular orientation distribution

Lars Andersson (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Bengt Nordén (Institutionen för fysikalisk kemi)
Chemical Physics Letters (0009-2614). Vol. 75 (1980), 2, p. 398-402.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2011-12-29. Senast ändrad 2012-01-10.
CPL Pubid: 151163

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysikalisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Fysikalisk kemi

Chalmers infrastruktur