CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Empirical Model for Spectrally Efficient Continuous Phase Modulation

Tommy Svensson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Arne Svensson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
Proceedings Vehicular Technology Conference Fall, Orlando, Florida, USA (2003)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: cpm



Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 15116

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)