CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Linear dichroism study of 9-substituted acridines in stretched poly(vinyl alcohol) film

Yukio Matsuoka (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Bengt Nordén (Institutionen för fysikalisk kemi)
Chemical Physics Letters (0009-2614). Vol. 85 (1982), 3, p. 302-306.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2011-12-29.
CPL Pubid: 151158

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysikalisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Fysikalisk kemi

Chalmers infrastruktur