CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Structure of methylene blue–DNA complexes studied by linear and circular dichroism spectroscopy

Bengt Nordén (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Folke Tjerneld (Institutionen för fysikalisk kemi)
Biopolymers (0006-3525). Vol. 21 (1982), 9, p. 1713-1734.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2011-12-29.
CPL Pubid: 151153

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysikalisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Fysikalisk kemi

Chalmers infrastruktur