CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Impact of Multiuser Diversity and Channel Variability on Adaptive OFDM

Wei Wang (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Tony Ottosson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Mikael Sternad ; Anders Ahlén ; Arne Svensson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
Proceedings Vehicular Technology Conference Fall, Orlando, Florida, USA (2003)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: wireless-ipDenna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 15114

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur