CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Linear dichroism studies of nucleic acid bases in stretched poly(vinyl alcohol) film. Molecular orientation and electronic transition moment directions

Yukio Matsuoka (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Bengt Nordén (Institutionen för fysikalisk kemi)
Journal of Physical Chemistry (0022-3654). Vol. 86 (1982), 8, p. 1378–1386.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2011-12-29.
CPL Pubid: 151134

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysikalisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Fysikalisk kemi

Chalmers infrastruktur