CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Engineering Change in the Supply Chain

Carl Wänström (Institutionen för transportteknik) ; Mats I. Johansson (Institutionen för transportteknik)
Proceedings of 16th - International Conference on Production Ressearch, Prague, Czech Republic, Aug. 2001, ed. by Hanus, D. and Talácko, J. (2001)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2011-12-28. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 151098

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur