CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Adaptive Modulation Systems for Predicted Wireless Channels

Sorour Falahati (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Arne Svensson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Torbjörn Ekman ; Mikael Sternad
Proceedings Global Telecommunications Conference, San Francisco, California, USA (2003)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: error-control, wireless-ip, linear-modDenna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 15109

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur