CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A safety arrangement

Lars Carlstedt ; Ronnie Andersson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik) ; Nicolas Jansen
(2011)
[Patent]


Denna post skapades 2011-12-28.
CPL Pubid: 151085

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur