CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Computational Fluid Dynamics for Engineers

Bengt Andersson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik) ; Ronnie Andersson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik) ; L. Håkansson ; M. Mortensen ; R. Sudiyo ; B. G. M. van Wachem
Cambridge : Cambridge University Press, 2011. ISBN: 9781107018952.
[Bok]


Denna post skapades 2011-12-28.
CPL Pubid: 151081

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur