CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Statistical-Based Sequential Method for Fast Online Detection of Fault-Induced Voltage Dips

Irene Y.H. Gu (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; N. Ernberg ; Emmanouil Styvaktakis (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; Math Bollen (Institutionen för elkraftteknik, Elkraftsystem)
IEEE trans. Power Delivery Vol. 19 (2004), 2, p. 497-504.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 15108

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)
Institutionen för elkraftteknik, Elkraftsystem (1900-2004)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur