CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A pressurised container

M. Hansson ; Ronnie Andersson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik) ; M. Johanson
(2010)
[Patent]


Denna post skapades 2011-12-28. Senast ändrad 2013-04-23.
CPL Pubid: 151079

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur