CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Development of a multi-scale simulation method for design of novel multiphase reactors

Ronnie Andersson (Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap) ; Bengt Andersson (Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Kemisk reaktionsteknik) ; Fabrice Chopard ; Tommy Noren
Chemical Engineering Science Vol. 59 (2004), 22-23, p. 4911-4917.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2011-12-28. Senast ändrad 2012-02-10.
CPL Pubid: 151078

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap (2002-2004)
Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Kemisk reaktionsteknik (2002-2004)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur